Mantelzorgers

Mantelzorg-Vitaal is er voor alle mantelzorgers jong en oud die voor iemand zorgen in de gemeente Hoogeveen. Voor jonge mantelzorgers wordt er een apart programma aangeboden. Het kan zijn dat u zelf niet in gemeente Hoogeveen woont, maar wel mantelzorger bent van iemand in gemeente Hoogeveen.

Om gebruik te mogen maken van Mantelzorg-Vitaal is het belangrijk om vast te stellen of u mantelzorger bent.

Wij hanteren daarvoor deze omschrijving:
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een part-ner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In de ene si-tuatie kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er zware fysieke zorg verleend wordt. In een andere situatie is er voortdurend spanning en zorg in verband met een psychi-sche aandoening.
Stelt u zich de volgende 3 vragen: zorgt u voor iemand die extra hulp nodig heeft? Duurt deze zorgvraag langer dan 3 maanden? Doet u dit vanuit een persoonlijke band die u met die persoon heeft? Is uw antwoord 3 x ja, dan bent u mantelzorger.
Twijfelt u of u mantelzorger bent, neem dan gerust contact op met de mantelzorg-ondersteuning van SWW, telnr. 278855.

Mantelzorg-Vitaal wil vooral de groep zwaar- of overbelaste mantelzorgers ondersteunen en een blijk van waardering geven.

Lees meer over het aanbod van Mantelzorg-Vitaal en schrijf u in voor een van onze activiteiten.