Mantelzorgers

Mantelzorg-Vitaal is er voor alle mantelzorgers jong en oud die voor iemand zorgen in de gemeente Hoogeveen. Voor jonge mantelzorgers wordt er een apart programma aangeboden. Het kan zijn dat u zelf niet in gemeente Hoogeveen woont, maar wel mantelzorger bent van iemand in gemeente Hoogeveen.

Om gebruik te mogen maken van Mantelzorg-Vitaal is het belangrijk om vast te stellen of u mantelzorger bent.

Wij hanteren daarvoor deze omschrijving:
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In de ene situatie kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er zware fysieke zorg verleend wordt. In een andere situatie is er voortdurend spanning en zorg in verband met een psychische aandoening.

Stelt u zich de volgende 3 vragen: zorgt u minimaal 8 uur per week voor iemand die extra hulp nodig heeft? Duurt deze zorgvraag langer dan 3 maanden? Doet u dit vanuit een persoonlijke band die u met die persoon heeft? Is uw antwoord 3 x ja, dan bent u mantelzorger.
Twijfelt u of u mantelzorger bent, neem dan gerust contact op met de mantelzorg-ondersteuning van SWW, tel. 0528 278855.

Mantelzorg-Vitaal wil vooral de groep zwaar- of overbelaste mantelzorgers ondersteunen en een blijk van waardering geven.

Lees meer over het aanbod van Mantelzorg-Vitaal en schrijf u in voor een van onze activiteiten.