Nuttige informatie

logoCPM Het Contactpunt Mantelzorg is een belangenvereniging voor mantelzorgers in Hoogeveen.
logoGemeente Website van de Gemeente Hoogeveen
logoDPH In het Diaconaal Platform Hoogeveen willen kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen, ieder vanuit haar eigen Identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente Hoogeveen voor ieder leefbaar is en blijft.
logoSWW Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners.
Met vijf gebiedsteams en een groot aantal vrijwilligers is de SWW zichtbaar in buurten en in de verschillende wijken en dorpen van Hoogeveen.
2434-logohoogeveenhelpt Pagina met regelingen waar u (wellicht) gebruik van kunt maken.
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.